Integritetspolicy

Webbplatsens användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsens användarvillkor, alla tillämpliga lagar och regler och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

2. Använd licens

Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller mjukvara) på mobelvarlden.se webbplats för personlig, icke-kommersiell övergångsvy. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
modifiera eller kopiera materialet;
använda materialen för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
försöka att dekompilera eller omvända ingen programvara som finns på mobelvarlden.se: s webbplats;
ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra äganderättigheter från materialet; eller
överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.
Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av mobelvarlden.se när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller efter att licensen har avslutats måste du förstöra allt nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på mobelvarlden.se’s webbplats tillhandahålls “som det är”. mobelvarlden.se gör inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed nekar och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång av immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar mobelvarlden.se inte några uttalanden angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska mobelvarlden.se eller dess leverantörer hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott,) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på mobelvarlden. se webbplats, även om mobelvarlden.se eller en bemyndigad representant från mobelvarlden.se har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata

Materialet som visas på mobelvarlden.ses webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. mobelvarlden.se garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. mobelvarlden.se kan göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. mobelvarlden.se åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

mobelvarlden.se har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande av mobelvarlden.se av sajten. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

mobelvarlden.se kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Varje anspråk som rör mobelvarlden.se’s webbplats ska regleras av statens lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och använder personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de syften för vilka information samlas in.
Vi kommer att samla in och använda personlig information enbart i syfte att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte får samtycke från den berörda individen eller enligt lag.
Vi kommer bara att behålla personlig information så länge det är nödvändigt för att uppnå dessa syften.
Vi kommer att samla in personlig information på lagliga och rättvisa sätt och i förekommande fall med den berörda personens kunskap eller samtycke.
Personuppgifter ska vara relevanta för de syften för vilka de ska användas, och i den utsträckning som är nödvändiga för dessa ändamål ska de vara korrekta, fullständiga och uppdaterade.
Vi skyddar personlig information genom rimliga säkerhetsskydd mot förlust eller stöld, liksom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
Vi kommer att göra tillgängliga för kunderna information om vår policy och praxis för hantering av personlig information.
Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att konfidentialiteten för personlig information skyddas och bibehålls.